Gevleugeld sterrekroos

Callitriche stagnalis

Ondergedoken bladeren tegenoverstaand, lijnvormig of spatelvormig; drijvende bladeren in rozetten, tamelijk breed (2 – 4 mm.) met een afgeronde top en doorgaans duidelijk 3-nervig. Bloemen eenslachtig, mannelijke bloemen met één meeldraad, vrouwelijke bloemen met één 2-stijlige stamper. Vrucht groenachtig bruin met een smalle vliezige vleugel aan de rand, 1,2 – 1,5 mm., met korte rechtopstaande blijvende stijlen. Hoogte: 10 – 30 cm., afhankelijk van de waterdiepte. Habitat: Warme bronnen en hun afvoerkanalen, modder in ondiep water en ondiepe greppels. Wijdverspreid in het zuiden. Elders doorgaans beperkt tot thermale bodem. Lijkt op: Klein sterrekroos en Haaksterrekroos: het Gevleugeld sterrekroos onderscheidt zich door de bredere, meer rondlopende, 3-nervige bladeren in drijvende rozetten. Bloeitijd: Juli. IJslands: Laugabrúða (Sterrekroosfamilie). – A. Rond sterrekroos, Callitriche hermaphroditica, is een tamelijk zeldzame soort met een dichtbebladerde stengel. De bladeren zijn kruisgewijs-tegenoverstaand, relatief kort (5 – 10 mm.) met een uitgetande bladpunt en een brede bladvoet, zonder een drijvende rozet. Totaal ondergedoken in het water op de bodem van plassen of stroompjes, duidelijk verschillend van andere sterrekroossoorten. IJslands: Haustbrúða.