Haaksterrenkroos

Callitriche hamulata

Bladeren van twee verschillende typen: 1. Ondergedoken bladeren tegenoverstaand, lijnvormig, smal, 1 2,5 cm. lang en 0,3 0,5 mm. breed, met twee extreem kleine haakjes aan de punt; 2. Drijvende bladeren 5 8 mm. lang, het breedst in het bovenste deel, met uitgetande punt; vormt eindstandige rozetten aan scheuten die het wateroppervlak bereiken. En bloem per bladoksel, zonder bloembekleedsel, zittend; mannelijke bloemen met n meeldraad, vrouwelijke met n stamper. Vrucht zwartachtig groen, bijna cirkelrond, 1,5 mm. breed. Hoogte: 15 50 cm. Habitat: Plassen, langzaam stromende stroompjes of poelen, vaak geheel ondergedoken. Lijkt op: Klein sterrenkroos: het Haaksterrenkroos onderscheidt zich door langere ondergedoken bladeren, eindstandige nagels en uitgetande of afgeknotte drijvende bladeren. Bloeitijd: Juni Juli. IJslands: Skjabra (Sterrenkroosfamilie). A. Gesteeld sterrenkroos, Callitriche brutia, is zeer zeldzaam op IJsland en lijkt vrijwel geheel op Klein sterrenkroos en Haaksterrenkroos, behalve dat de bloemen en vruchten duidelijke korte stengeltjes hebben. De bladeren zijn niet zo lang als die van het Haaksterrenkroos, maar ze hebben wel op elkaar lijkende eindstandige tanden. IJslands:Lkjabrua.