Zittende zannichellia

Zannichellia palustris

Delicate herhaaldelijk vertakte waterplant. Bladeren tegenoverstaand of in kransen van drie, 1,5 – 4 cm. lang, priemvormig (0,3 mm. dik), met vliezige bladschedes. Bloemen in bladoksels, eenslachtig, doorgaans met één mannelijke en één vrouwelijke bloem per krans. Vrouwelijke bloemen met drie tot vijf stampers die rijpen tot gesnavelde vruchten van 2 – 3 mm. lang. Hoogte: 15 – 30 cm. Habitat: Ondiepe watervoerende greppels of traag stromende watertjes in het laagland; veelvuldig in kleine erosiegeulen die bij vloed volstromen met brak water. Zeldzaam. Lijkt op: Draadbladig fonteinkruid en Tenger fonteinkruid: de Zittende zannichellia kan het best worden onderscheiden aan de gebogen vruchten in de bladoksels. Bloeitijd: Juli. IJslands: Hnotsörvi (Fonteinkruidenfamilie). – A. Snavelruppia, Ruppia maritima, is een zeer zeldzame delicate plant met vertakte stengels en fijne priemvormige bladeren. Komt voor in lagunes met brak water. Bloemen zonder bloembekleedsel aan lange stengeltjes, die zich spiraalsgewijs opwinden als de vruchten rijpen. IJslands: Lónajurt.