Tenger fonteinkruid

Potamogeton pusillus

Bladeren lijnvormig, 2,5 – 4 cm. lang en 1 – 1,5 cm. breed, stomp of met een korte eindstandige punt, geen bladschedes, doorgaans ondergedoken. Steunblaadjes vliezig, smal, 4 – 8 mm. lang. Verscheidene bloemen tezamen in een korte (5 – 7 mm.) bijna cirkelronde aar aan het eind van de stengel, drijvend op het wateroppervlak of ondergedoken. Hoogte: 10 – 25 cm. Habitat: Ondiepe meren en plassen. Tamelijk wijdverspreid. Lijkt op: Draadbladig fonteinkruid en Zittende zannichellia: het Tenger fonteinkruid verschilt met de eindstandige bloemen-aar van de Zittende zannichellia. Bloeitijd: Juni – juli. IJslands: Smánukra (Fonteinkruidenfamilie).