Heggewikke

Vicia sepium

Bloemen tweezijdig symmetrisch in kortgesteelde eenzijdige aren van drie of vijf bloemen, in vorm en grootte gelijk aan Vogelwikke. Bloemkelk licht harig en klokvormig, met vijf spitse segmenten. Bladeren geveerd, met 5 tot 8 paar blaadjes; blaadjes langwerpig-eirond, toegespitst, donzig behaard met rankenvormende eindblaadjes, die zich rond stengels en takken van buurplanten winden. Stengels tenger, gegroefd. Hoogte: 20 – 40 cm. Habitat: Weide en berkenstruweel. Zeer zeldzaam. Lijkt op: Vogelwikke (3): Heggewikke onderscheidt zich van Vogelwikke met kortgesteelde, schaars-bebloemde aren, lichter gekleurde bloemen en ,abrupt, kort-spitse blaadjes. Zie ook Zeelathyrus. Bloeitijd: Juli. IJslands: Giljaflækja. (Vlinderbloemigenfamilie).