Vogelwikke

Vicia cracea

Vele, kortgesteelde, tweezijdig symmetrische bloemen in langgesteelde eenzijdige aren. Bloemkelk harig, ongeveer 4 mm. lang, 5-spletig, smalle segmenten. Tien meeldraden, waarvan negen vergroeid tot een kelkbuis en n vrije. En stamper. Bladeren geveerd met 8 tot 10 paar langwerpige, toegespitste, behaarde blaadjes, uitlopend in ranken, die zich rond stengels en twijgjes van buurplanten winden. Stengel tamelijk teer, gegroefd. Hoogte: 20 50 cm. Habitat: Graslanden, rivieroevers, weilanden en wegbermen. Algemeen voorkomend in laagland. Lijkt op: Heggewikke: Vogelwikke komt veel meer voor en onderscheidt zich van de Heggewikke met veelbloemige, langgesteelde clusters en smallere, talrijker aanwezige blaadjes. Bloeitijd: Juli. IJslands: Umfemingur (Vlinderbloemigenfamilie) A. Moeraslathyrus, Lathyrus palustris, is zeer zeldzaam in IJsland en bloeit zelden. Trossen met weinig bloemen, gelijkend op die van de vogelwikke. Onderscheidt zich van de Vogelwikke met slechts n tot drie paar lijnvormige blaadjes. IJslands: Mrrtur.