Poolwilg

Salix arctica

Deze beschrijving moet u lezen als een 'sleutel' (als A. geldt, ga dan naar B., enz.):

Sectie A: Bomen of struiken met houtige stengels f kleine tot zeer kleine houtige planten met altijdgroene bladeren. Bladeren enkelvoudig of samengesteld. Bloemen varirend.

A: Loofverliezend;
B: Bladeren enkelvoudig; boom of stuik;
C: Bladeren eirond tot driehoekig of rond, niet 3-lobbig;
D: Bladeren zittend f met een kort steeltje (korter dan 1 cm.); struikachtige groeiwijze met vele 'stengels'/'stammetjes';
E: Bloemen in een katje, vruchten 'wind-gedragen' (Eng.: wind-borne);
F: Bladrand getand of gekarteld;

Onderscheidende kenmerken: Bladeren leerachtig; jonge bladeren behaard; geen steunblaadjes, katjes eindstandig, vruchten wollig.

Hoogte:
Habitat: In kreupelbos; draslanden in het oosten
Lijkt op:
Bloeitijd:
Engels: Northern willow
IJslands: Tgavir
Familie: (Wilgenfamilie ?)