Zoute- of Vikingzegge

Carex salina

Middelgrote zegge met twee tot vier gesteelde maar bijna rechtopstaande vrouwelijke aren en één of twee eindstandige mannelijke aren. Kafjes spits, donkerbruin met een lichtere middelnerf. Urntje ovaal, snavelloos of kortgesnaveld, geaderd. Bladeren 2 – 5 mm. breed, doorgaans langer (rijziger? (taller)) dan de halmen. Hoogte: 12 – 30 cm. Habitat: Moerasgebied / hoog schor, dat bij springtij wordt overspoeld. Tamelijk zeldzaam, maar veelvuldig een groot gebied dominerend. Lijkt op: Gulden zegge: de Zoute- of Vikingzegge is veel lager en onderscheidt zich door bladeren die veel langer zijn dan de halmen en de rechtopstaande kortgesteelde vrouwelijke aren. Bloeitijd: Juni – juli. IJslands: Marstör (Cypergrassenfamilie).