Zwarte zegge

Carex atrata

Doorgaans vier tot vijf aren, gesteeld, ietsje omlaag hangend. Mannelijke bloemen altijd in de top-aar. Kafjes zwart of somber-rood. Urntje groen, drie stempels. Halmen scherp 3-kantig, dik van onderen, tenger en ietsje neerbuigend aan de top. Bladscheuten stevig. Bladeren afgeplat met omgerolde rand, 4 - 6 mm. breed. Hoogte: 25 - 50 cm. Habitat: Hellingen, grazige ravijnen, rotsrichels en open-heidelandschap. Tamelijk algemeen, maar doorgaans 'uiteengestrooid'. Lijkt op: Noordse zegge. Stijve zegge heeft gelijkende vrouwelijke aren en bladeren. De Zwarte zegge onderscheidt zich door het ontbreken van een eindstandige mannelijk aar. Bloeitijd: Juni - juli. IJslands: Sótstör (Cypergrassenfamilie). - A. Grote knotszegge, Carex buxbaumi, is een zeldzame zegge, die met haar mannelijke bloemen altijd in de top-aar lijkt op de Zwarte zegge, maar de andere aren zijn spreidend en rechtopstaand, het urntje groen, de kafjes lang en spits. IJslands: Hrísastör.