Borstelgras

Nardus stricta

Groeit in dichte bosjes. Bloemen in een blauwe ,eenzijdige ,nogal smalle, 3 - 5 cm. lange, eindstandige aar. Aartjes 1-bloemig, zittend. Geen kelkkafjes of heel kleine. Bovenste kroonkafje stijf, blauwig, toegespitst, 7 - 10 mm. lang. Bladeren in dichte stijve pollen, priemvormig (0,5 - 1mm.), gegroefd, ruw, met omhoog gerichte punten en lichtbruine, dichte, 2 - 3 cm. lange bladschedes aan de voet. Hoogte: 12 - 30 cm. Habitat: Diepe laagtes en grazige velden, met in de winter een matig sneeuwdek. Algemeen. Lijkt op: Geen; gemakkelijk te herkennen aan de tengere eenzijdige aar. Bloeitijd: Juni - juli. IJslands: Finnungur (Grassenfamilie).