Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

Middelhoog of tamelijk klein bosje gras. Tere pluim, takjes rechtopstaand, de onderste soms omlaag gericht. Aartjes met een variabel aantal bloempjes, 3 - 8. Kelkkafjes kort, groen tot paarsachtig, vliezige bladrand, bladpunt getand of ingesneden. Bovenste kelkkafje doorgaans tweemaal zo lang als het onderste. Bovenste kroonkafje vaak meer groen dan paars, 3 - 4 mm. lang. Bladscheuten smal (1 - 1,5 mm), (cirkel-)rond en gegroefd. Stengelbladeren doorgaans afgeplat of gevouwen. Hoogte: 10 - 30 cm. Habitat: Schorren en zandige en stenige kusten. Algemeen. Lijkt op: Zilt vlotgras (= Stomp kweldergras*)(zie onder). Bloeitijd: Juli. IJslands: SjŠvarfitjungur (Grassenfamilie). - A. Zilt vlotgras (= Stomp kweldergras), Puccinellia distans, lijkt op Gewoon kweldergras, groeit in dichte bosjes, in de pluim doorgaans langere takjes, deels wijd uitstaand of omlaag wijzend. Niet per sť beperkt tot de kust, soms meer landinwaarts bij boerderijen, maar doorgaans op zandige of kiezelzandige kusten. IJslands: Varpafitjungur.

* Mogelijk ook Bleek kweldergras (Puccinellia distans ssp. borealis) en Blauw kweldergras (Puccinellia fasciculata) ??