Genadige, Azoriaanse of Portugese addertong

Ophioglossum azoricum

Een tot drie bladeren groeien uit een korte rechtopstaande wortelstok. Bladeren diep gekliefd in een steriele en een vruchtbare lob. Steriele bladschijf lancetvormig tot ovaal, gaafrandig, webnervig, 2 - 4 cm. lang en 5 - 15 mm. breed. Vruchtbare lob met een enkel, eenzijdig, sporen-aar, ongeveer 10 - 15 mm. lang. Sporendoosjes dicht opeen in twee rijen in de lengterichting van de aar. Hoogte: 3 - 10 cm. Habitat: Beperkt tot thermale bodem, kleiige vlakten, grazige bodem of langs bronnen of warme-stroomoevers. Zeer zeldzaam. Lijkt op: Geen. IJslands: Na­artunga (Addertongfamilie).