Smalle weegbree

Plantago lanceolata

Kleine bloemen in een korte dichte bijna cirkelronde aar. Bloemkroon bruinachtig, 4 mm. lang, tot op de helft gespleten in vier spitse lobben. Kelkblaadjes 2 – 3 mm. lang, donkerbruin gevlekt, vliezig, met bij de bladvoet een groene hoofdnerf. Vier meeldraden met grote, 2 – 3 mm. lange, helmknopjes. Stamper met één tamelijk lange stijl. Stengel harig, bladloos. Alleen grondbladeren, langgesteeld; bladschijf lancetvormig, spits, parallel-nervig, 5 – 12 cm. lang en 1 – 2 cm. breed. Hoogte: 15 – 35 cm. Habitat: Grazige hellingen en vruchtbare klifwanden. Wijdverspreid in de Eyjafjöll- en Mýrdalurgewesten, verder nogal zeldzaam. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juli. IJslands: Selgresi (Weegbreefamilie) – De Smalle weegbree is een warmteminnende plant en groeit op op het zuiden geëxponeerde hellingen van die gewesten waar de hoogste gemiddelde temperatuur op IJsland wordt gemeten. In het noorden wordt ze alleen aangetroffen op thermale bodems.