Wollige wilg

Salix lanata

Tweehuizige struik met dicht behaarde, ovale tot eironde, veernervige, 3 – 5 cm. lange en .. tot 2,5 cm. brede bladeren. Bloemen eenslachtig in 2,5 – 8 cm. lange katjes. Mannelijke katjes met langharige schubblaadjes; meeldraden met heldergele helmknopjes. Vrouwelijke katjes rijpen later; schubblaadjes kort met een lang wit bosje haren; stamper en vrucht groen of gelig groen, glad. Hoogte: 0,5 – 1m., bij begrazing doorgaans niet de maximale lengte. Habitat: Open-heideveld, droge hellingen en zandige bodem. Lijkt op: Blauwe wilg: de Wollige wilg kan worden onderscheiden door de gladde vruchten en de dichter grijsbehaarde bredere bladeren. Bloemloze exemplaren kunnen worden onderscheiden aan kleine steunblaadjes bij de bladvoet, duidelijk zichtbaar bij bebladerde scheuten. Deze steunblaadjes zijn doorgaans niet aanwezig bij de Blauwe wilg. Bloeitijd: Mei. IJslands:Loðvíðir (Wilgenfamilie). De Wollige wilg is een kenmerkende soort voor zandige geërodeerde bodem in de Centrale Hooglanden en in sommige delen van tufsteenrijke gewesten op IJsland. In sommige gebieden, zoals in Hólsfjöll in het noordoosten, is ze gedurende vele jaren geoogst als ‘hooi’. De IJslandse namen voor Wollige wilg worden vaak verward, daar de IJslandse benaming ‘Grávíðir’ in vele gewesten algemeen wordt gebezigd voor de Wollige wilg. Beide soorten vormen vaak kruisingen, die tamelijk variabel van karakter zijn.