(Kleinste) kruipwilg

Salix herbacea

Kleine struik met cirkelronde fijn getande kortgesteelde bladeren; de jongere bladeren spaarzaam donsharig, later glad, 0,8 – 1,5 cm. breed. Bloemen eenslachtig in korte katjes, één bloem per katje. Mannelijke bloemen (rechts) met één langwerpig lichtgekleurd of roodachtig schutblaadje en één langgerekte flesvormige donkerrode stamper, die uitloopt in een snavel. Donkerrode, bijna gladde, doosvrucht. Zaden met lange witte haren. Hoogte: 5 – 20 cm. Habitat: Open-heideveld, sneeuwnissen en laagtes in de bergen. Algemeen. Lijkt op: Dwergberk : de Kruidwilg wordt gemakkelijk onderscheiden door de bloem; de bladeren zijn fijner getand dan bij de Dwergberk. Bloeitijd: Mei – juni. IJslands: Grasvíðir (Wilgenfamilie). – De Kruidwilg is gewild bij grazende schapen en staat bij veel IJslanders bekend als ‘smjörlauf’ (‘boterblad’). De vier algemeen in IJsland voorkomende wilgensoorten vormen vaak kruisingen, die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden.