Doorgroeid fonteinkruid

Potamogeton perfoliatus

Bladeren relatief kort en breed (3 – 6 cm. x 1,5 – 2,5 cm.), omgekeerd-eirond tot ovaal, donkergroen, breed de bladvoet toe, dicht opeen en zittend, stengelomvattend, extreem fijn getand, met gebogen nerven. Vele zeer kleine bloemen zonder bloembekleedsel in een eindstandige 1 – 2 cm. lange en 5 mm. brede aar, die boven het wateroppervlak uitsteekt. Vier meeldraden met kleine groenachtig bruine lobben, die op een bloembekleedsel lijken. Vier stampers. Hoogte: 30 – 100 cm. Habitat: Kleine en grote meren, met een voorkeur voor door de zon opgewarmd of thermaal warm water; thermale riviertjes. Tamelijk zeldzaam. Lijkt op: Langstengelig fonteinkruid: het Doorgroeid fonteinkruid kan worden onderscheiden door de bladeren die slechts 2 tot 3 keer zo lang als breed zijn, terwijl die van het Langstengelig fonteinkruid 7 tot 10 keer langer dan breed zijn. Bloeitijd: Juli – augustus. IJslands: Hju(a?)rtanykra (Fonteinkruidenfamilie).