Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton gramineus

Waterplant met drijvende ovale bladeren aan lange tengere stelen. Bladschijf 2 – 6 cm. lang en 1 cm. breed. Ondergedoken bladeren lancetvormig, spits, zittend, doorgaans 3 – 6 cm. lang en 0,5 cm. breed. Steunblaadjes vliezig, lijnvormig, 1 – 2 cm. lang. Bloemen klein, in een 1,5 – 2 cm. lange groenachtige of lichtbruine aar net boven het wateroppervlak. Bloembekleedsel afwezig; vier meeldraden en stampers. Stengel net onder de aar wat dikker. Hoogte: 10 – 40 cm., afhankelijk van de waterdiepte. Habitat: Ondiepe plassen en meren, schorareaal, soms langs de randen van overstroomde draslanden. Lijkt op: Rossig fonteinkruid: het Ongelijkbladig fonteinkruid onderscheidt zich door scherp-spitse ondergedoken bladeren en de stengelverdikking net onder de aar. De drijvende bladeren doen denken aan die van het Drijvend fonteinkruid, maar zijn kleiner en dunner; het Ongelijkbladig fonteinkruid kan worden herkend aan de ondergedoken bladeren, die bij het Drijvend fonteinkruid ontbreken. Bloeitijd: Juli – augustus. IJslands: Grasnyrka (Fonteinkruidenfamilie).