Witte muggenorchis

Pseudorchis albida

Bloemen in een eindstandige aar. Bloembekleedsel geelachtig groen tot witachtig, 6-bladig, 2-lippig. Onderlip wordt gevormd door een enkel 3-lobbig bloembekleedselblad; de rest van de bloembekleedselbladeren, die alle gaafrandig en ovaal of lancetvormig zijn, vormt de bovenlip. Stamper onderontwikkeld, onder het bloembekleedsel, groen, verdraaid. Gekromd spoor steekt neerwaarts uit het bloembekleedsel. Stengel bladerig, 2 – 5 mm. dik. Bladeren verspreid, lancetvormig, 3 – 8 cm. lang en 1 – 2 cm. breed, gaafrandig, parallelnervig. Een groot aantal extreem kleine zaden. Hoogte: 15 – 25 cm. Habitat: Grazig heideveld , beschutte vruchtbare hellingen. Tamelijk algemeen. Lijkt op: Noordse nachtorchis: de Witte muggenorchis onderscheidt zich door het 3-lobbige blad van de onderlip, kleinere bloemen en de bovenzijde glimmend. Bloeitijd: Juni. IJslands: Hjónagras (Orchideeënfamilie).