Fror vrouwenmantel

Alchemilla faeronsis

Bloemen in compacte groepjes in de bladoksels, 3 4 mm. breed. Kroonblaadjes afwezig. Vier kelkblaadjes, gelig groen, spits, met een eindstandig plukje haren, korte smalle bijkelklobben er tussen in. Vier meeldraden, n stamper met n zijwaartse stijl. Grondbladeren langgesteeld (6 10 cm.). Bladschijf 4 8 cm. breed, tot op de helft of meer ingesneden, lobben 5 7 cm., regelmatig getand. Dikke wortelstok, 0,5 1 cm. Hoogte: 10 15 cm. Habitat: Holtes en beschutte habitats op hellingen, langs kreken. Wijdverspreid in het oosten. Lijkt op: Gewone vrouwenmantel: de Fror vrouwenmantel onderscheidt zich door de dieper ingesneden bladeren. Bloeitijd: Juni juli. IJslands: Maruvttur (Rozenfamilie). De Fror vrouwenmantel is een van de karakteristieke planten van Oost-Ijsland, alhoewel ze niet zo opvallend is als de Pluimsteenbreek, de Vetkruidsteenbreek en het Grasklokje. Buiten IJsland is ze alleen bekend van de Fror eilanden.