Klein kruiskruid

Senecio vulgaris

Bloemen in kleine 3 – 4 mm. smalle korfjes. Alle bloempjes buisvormig, geel. Bloemkroon 1 mm. breed of smaller, 5-tallig, 5 – 6 mm. lang. Stamper met gespleten stempel. Zaden met vruchtpluim. De binnenste omwindselblaadjes lang (8 mm.), de buitenste veel korter; alle teruggeslagen en zwart-gepunt. Stengel spaarzaam behaard, met verspreide bladeren en weinig bloemkorfjes aan de top. Bladeren veerlobbig,de lobjes getand. Hoogte: 15 – 25 cm. Habitat: Groentetuinen, wegen, parkeerplaatsen en rond huizen. Algemeen in dicht bevolkt gebied. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juni – september. IJslands: Krosfífill (Samengesteldbloemigenfamilie).