Vlammend kartelblad

Pedicularis flammea

Bloemen 12 – 15 mm. lang, in een eindstandige tros aan de stengel. Bloemkroon vergroeid-kroonbladig, tweezijdig symmetrisch, buisvormig, gebogen; met een donkerviolette, zijwaarts ingedrukte afhangende helm en een gele 3-lobbige onderlip met ronde lobjes. Bloemkelk 6 – 9 mm. lang, met vijf korte getande lobben, groen, met violette strepen of vlekken. Vier meeldraden; één roodstijlige stamper. Stengel kantig of gegroefd, donker, rood, ook met een blauwe zweem. Grondrozetbladeren langwerpig, gesteeld, geveerd, doorgaans min of meer violet; blaadjes gekarteld. Hoogte: 5 – 18 cm. Habitat: Vochtige bodem op berghellingen, klamme mossige draslanden. Wijdverspreid in het inlandse gebergte, zeldzaam in het kustgebergte. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juni. IJslands: Tröllastakkur (Helmkruidfamilie).