Dotterbloem

Caltha palustris

Bloemen groot, 3 - 4 cm. breed, heldergeel. Bloembekleedsel eenvoudig, vijf kroonblaadjes. Een groot aantal meeldraden met gele helmknopjes. Vele stampers in het midden van de bloem. Vruchten 7 - 8 mm. lang, kortgesnavelde kokervruchten, elk met een klein aantal zaden. Stengelbladeren verspreid, niervormig, 3 - 8 cm. breed, gekarteld, glad; grondbladeren en lagere stengelbladeren aan lange steeltjes. Hoogte: 15 - 30 cm. Habitat: Wegbermgeultjes, rivieroevers en gootjes. Algemeen in het laagland. Lijkt op: Verschilt van andere soorten van de Ranonkelfa­milie met haar niervormige bladeren, het eenvoudige bloembe­kleedsel en de vruchten met enkele zaden. Bloeitijd: Mei - juni. IJslands: Hófsóley (Ranonkelfamilie). - De Dotterbloem, in het IJslands ook wel ‘Lækjasóley’ (Moerboterbloem) geheten, is een van de opvallendste bloemen van het platteland. Haar heldergele kleur in wegbermgeultjes en gootjes is een welkome voorbode van de lente.