Eenzijdig wintergroen

Orthilia secunda

Bloemen aan korte steeltjes in een 2 – 3 cm. lange schicht. Bloemkroon bijna geheel gespleten. Kroonblaadjes gelig-groen of wittig, 5mm. lang, met vliesrandje. Kelkblaadjes zeer kort (1 – 1,5 mm.), stomp, getand. Tien meeldraden. Eén stamper met een tamelijk dikke, lange, donkere stijl. Grondbladeren eirond of ovaal, getand, 1,2 – 3 cm. lang en 1 – 2 cm. breed. Kleine (3 – 5 mm.), spitse, groenige schubblaadjes aan de stengel en tussen de grondbladeren. Hoogte: 8 – 15 cm. Habitat: Bosgebied en dwergstruweel-heideveld. Wijdverspreid over het land; in Noord- en Noordwest-IJsland algemener dan elders. Lijkt op: Klein wintergroen: het Eenzijdig wintergroen onderscheidt zich met het eenzijdige bloemstelsel, de groene bloemkroon, de langere stijl en de spitsere en duidelijk getande bladeren. Bloeitijd: Juli – augustus. IJslands: Grænlilja.(Wintergroenfamilie).