Grootbloemig wintergroen

Pyrola grandiflora

Bloemen vormen een dunbebloemde eindstandige tros. Bloemkroon bijna geheel gespleten, 14 – 18 mm. breed. Kroonbladlobben omgekeerd-eirond, wit- of roze-nervig. Tien meeldraden met heldergele helmknopjes. Eén paarse stamper met een 7 mm. lange gebogen stijl. Kelkblaadjes 3 mm. lang, rozig of taankleurig. Grondbladeren volledig, bijna cirkelrond tot breed-ovaal, 2 – 3,5 cm. Overdwars, tamelijk dik, leerachtig, gesteeld; stengel met slechts weinig langwerpige, 7 – 10 mm. lange, taankleurige of rozige schubblaadjes. Hoogte: 10 –20 cm. Habitat: Dwergstruweel-heideveld of bosgebied met vochtige bodem. Tamelijk zeldzaam. Lijkt op: Klein wintergroen: het Grootbloemig wintergroen onderscheidt zich met een lange gebogen stijl en grotere wijder openstaande bloemen. Zonder bloemen zijn deze soorten moeilijk te onderscheiden: het Grootbloemig wintergroen heeft ietsje dikkere, donkerder altijd groene bladeren. Bloeitijd: Juli – augustus. IJslands: Bjöllulilja. (Wintergroenfamilie).