Gewoon herderstasje

Capsella bursa-pastoris

Kleine bloemen, 2- 3 mm.breed, in lange eindstandige trossen; kroonblaadjes wit, omgekeerd-eirond, met een smalle nagel. Kelkblaadjes lintvormig, licht-taankleurig, met vliesrandje. Zes meeldraden, één kort-stijlige stamper. Vrucht is een omgekeerd-hartvormig of driehoekig hauwtje, ongeveer 5 – 7 mm. lang en breed, het steeltje twee tot drie maal zo lang als het hauwtje. Bladeren sterk variërend in vorm en grootte; de wortelrozetbladeren veerdelig en min of meer gaafrandig; stengelbladeren verspreid, veerlobbig en getand of bijna gaafrandig, taps toelopend naar de bladvoet of zittend met oorschelpen. Hoogte: 15 – 40 cm. Habitat: Groentetuinen, braakliggend terrein met vruchtbare bodem, bemeste gebieden. Algemeen. Lijkt op: Geen. Gemakkelijk te herkennen aan de hartvormige hauwtjes. Bloeitijd: Mei september. IJslands: Hjartarfi. (Kruisbloemigenfamilie). – A: Witte krodde, Thlaspi arvense, is een zeldzame exoot, verwant aan het Gewoon herderstasje, maar de vruchten zijn veel groter (1 – 1,5 cm.), cirkelrond, breed-gevleugeld, met een duidelijke inkeping bij de top. IJslands: Akursjóður.