Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa

Bloemen 5-tallig, 7 – 8 mm. breed. Kroonblaadjes wit, ovaal, langer dan de ovale kelkblaadjes, groen. Tien meeldraden, één 5-stijlige stamper. Bladeren tegenoverstaand, lijnvormig, 2 – 7 mm. lang, toegespitst; stengelbladeren korter dan de grondbladeren, met ……. bladscheuten in de oksels. Hoogte: 3 – 8 cm. Habitat: Kale grond en wegbermen. Tamelijk algemeen. Lijkt op: Noorse zandmuur: de Sierlijke vetmuur onderscheidt zich met smallere bladeren en ……. bladscheuten. Bloeitijd: Juni – juli. IJslands: Hnúskakrækill. (Anjerfamilie). A. Bergvetmuur, Sagina caespitosa, is een zeldzame kleine plant met 5-tallige bloemen en korte stengeltjes. Lijkt op Sneeuwvetmuur, maar vormt kleine ronde bosjes. Groeit op bergranden en heuveltoppen, vooral op vochtige kale bodem. IJslands: Fjallkrækill