Alpenvetmuur

Sagina saginoides

Delicate lichtgroene gladde plant. Bloemen 4 – 5 mm. breed, doorgaans 5-tallig, openen alleen in zonlicht. Kroonblaadjes wit, even lang als de stompe kelkblaadjes, met vliezige bladrand. Tien meeldraden. Stamper met vier of vijf stijlen, eivormige doosvrucht springt open met vijf tanden. Bladeren aan de stengel tegenoverstaand, ook wortelrozetbladeren, lijnvormig, 4 – 10 mm. lang en minder dan 1 mm. breed, toegespitst. Hoogte: 3 – 6 cm. Habitat: Steile hellingen, verticale oevers, kale grond. Algemeen. Lijkt op: Liggende vetmuur: de Alpenvetmuur onderscheidt zich met vijftallige bloemen, een teruggeslagen bloemkelk wanneer vruchtdragend en langere stengeltjes. Bloeitijd: Juni. IJslands: Langkrækill. (Anjerfamilie). – A: Heidevetmuur, Sagina subulata, lijkt op de Alpenvetmuur, maar de bladeren hebben een veel langere bladpunt (1/2 mm.) en de gehele plant is min of meer klierachtig (vergrootglas). Wordt hier en daar aangetroffen op kiezelzandige hellingen en klifwanden langs de kust. IJslands:Broddkrækill.