Trossteenbreek

Saxifraga paniculata

Verscheidene witte, 5-tallige, 1 cm. brede bloemen in een korte eindstandige tros. Kroonblaadjes met stompe punt, bloemkelk kort. Tien meeldraden, één tweedelige stamper. Stengel klierachtig, met verspreide, circa 5 mm. lange bladeren. Wortelrozetbladeren lintvormig, 7 - 15 mm. lang en 5 mm. breed; bladrand met tere wit-korstige tandjes. Hoogte: 10 - 18 cm. Habitat: Spleten in rots-, ravijn- en klifwanden. Zeldzaam. Lijkt op: Pluimsteenbreek: de Trossteenbreek heeft een veel minder vertakt bloemstelsel en kleinere, dat wil zeggen vooral smallere, wortelrozetbladeren. Bloeitijd: Juli. IJslands: Bergsteinbrjótur. (Steenbreekfamilie).