Parnassia

Parnassia palustris

Bloemen 1,5 – 2 cm. breed, één per stengeltop. Kroonblaadjes wit met donkerder nerven, stomp. Vijf meeldraden met witte helmknopjes. Vijf vertakte groengele nectar bevattende .. staminodes..afgewisseld met meeldraden. Eén stamper van vier vruchtbladen. Stengel glad, met één blaadje; grondbladeren eirond tot hartvormig, gaafrandig, glad, het steeltje korter dan de bladschijf. Hoogte: 8 – 15 cm. Habitat: In kortgraslanden, grazige heidevelden , vochtige bodem en soms op kale grond. Algemeen. Lijkt op: Geen. Bloeitijd: Juni – juli. IJslands: Mýrasóley (......familie). – De traditionele IJslandse naam ‘Mýrasóley’ (Drasland-ranonkel) is nauwelijks dekkend, daar ze eerder op matig droge bodem dan in draslanden groeit. Ze behoort niet tot de Ranonkelfamilie, maar is verwant aan de Steenbreekfamilie.