Akkerdistel

Cirsium arvense

Rijzige vertakte tweejarige plant, met vele dichtbebloemde eindstandige paarse korfjes, die alle op een gezwollen eironde eindstandige knobbel zitten, bedekt met donkergrijze elkaar gedeeltelijk overlappende teruggeslagen steunblaadjes, met een roodachtige teruggebogen bladpunt. Bloemkroon buisvormig, gebogen. Stengels gegroefd, doornig. Bladeren veerdelig, stengelomvattend, 5 – 12 cm. lang, de lobben onregelmatig getand met doornen, de onderzijde bedekt met grijzig-wit wollig haar. Hoogte: 30 – 70 cm. Habitat: Wegbermen en vuilstortplaatsen. Tamelijk zeldzame, maar ingeburgerde exoot (neofyt); hoge bedekkingsgraad op langdurig voortbestaande standplaatsen. Bloeitijd: Augustus – september. IJslands: Ţistill. (Samengesteldbloemigen).