Zachte haver

Avenula pubescens

Tamelijk algemeen in basisch/alkalisch grasland en kalksteen spleten
Deze foto’s zijn onder sterk winderige omstandigheden genomen; we hopen
betere te maken als de gelegenheid zich voordoet.
Aartjes 10 – 16 mm. Middelhoog gras, 30 – 100 cm.
Onderste schedes harig. Pluimtakjes in kransen van 3 of meer, vele met
slechts één aartje, meestal niet meer dan drie.
Aartjes hebben doorgaans 2 – 3 bloemen, alle met kafnaalden die uit het aartje steken, de lengte van
de kafnaald hangt niet af van de lengte van het aartje.
Andere kenmerken: Doet denken aan een exemplaar van Tall Oat Grass, maar die soort heeft slechts één kafnaald die uit de meeste aartjes steekt, terwijl de Zachte haver er twee of drie (op Skye doorgaans twee) heeft. Meadow Oat Grass heeft er drie tot zes. Yellow Oat Grass heeft er twee
tot vier, maar de aartjes zijn veel kleiner dan die van de Zachte haver: ongeveer 6 mm.
lang. Tongetje 3 – 7 cm. lang. Onderste bladeren kunnen even harig zijn als de schedes, bovenste bladeren onbehaard.

http://www.plant-identification.co.uk/skye/gramineae/avenula-pubescens.htm  

Fairly common in alkaline grassland and limestone crevices.

These pictures taken in very windy conditions; hoping for better ones at some point.

Spikelets c 10-16 mm.  Plant typical medium grass height, 30-100 cm tall.

Skye ID: Lower sheaths hairy.  Panicle branches in whorls of 3 or more, many with

only one spikelet, normally none with more than 3 spikelets.  Spikelets normally have

2-3 flowers, all with awns protruding from the spikelet, the length of protruding awn

not dissimilar to the length of the spikelet.

Other features: Looks like a subdued version of Tall Oat Grass, but that has just one awn sticking out of most spikelets, our species has 2 or 3 (usually 2 from specimens I've examined on Skye).  Meadow Oat Grass has 3-6.  Yellow Oat Grass has 2-4 but the spikelets are much smaller than our species, about 6 mm long. Ligule c 3-7 mm long.  Lower leaves may be hairy like the sheaths, upper leaves Hairless.